Feminizm ve Queer Yoldaşlığı - 130

LGBT ve queer hareketlerin de katkısıyla feminizm genişliyor, ufku ve iddiası büyüyor. Hiç kuşkusuz bu süreçte feminizm, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi veren diğer aktörlerle buluşma ve dayanışma geliştirerek melezlenmeye de açık hale geliyor.

Alev Özkazanç

  • Feminist siyasetin öznesi kim?
  • Feminizm Artık “Herkes” Adına Söz Almalı
  • Feminizm ve Queer’e dair gullümlü bir muhabbet
  • Feminizmde Özcülük Tartışması ve Queer
  • Queer ile Feminizm Hattında İnterseks'in "İ"si Ne Yöne Düşer!
  • Queer Toplumsal Cinsiyet Sorunları Kaçınılmaz Olarak Heteroseksüel Toplumsal Cinsiyet Sorunlarından Farklılık Gösterir!
  • Sakallı Bir Kadının Tragedyası
  • SÖYLEŞİ - Kendini Sev, Ayrıcalıklarının Sorumluluğunu Taşı!
  • SÖYLEŞİ - LGBT ile Feministler Müşterek Güçlerini Muhafazakârlığa Karşı Sergilemeli