Gelecek Sayı

Mart - Nisan 2017 sayımızın dosya konusunu "Oyun vs. Spor" olarak belirledik.

Oyun, ayin ile beraber toplumsal varoluşun en yoğunlaşmış alanını oluşturmaktadır. Huizinga’ya göre  kültürden de önce var olan, hayatın vazgeçilmez bir parçası olan oyun benliklere, ilişkilere ve aidiyetlere daima nüfuz eder. Oyunun bütün özelliklerini taşıyan spor, endüstriyelleşme ve profesyonelleşmeyle elbette bu ilk anlamının ötesine de geçmiştir.  Ancak hem genel olarak oyunun hem de bireysel ya da takım sporlarının eril veya dişil eyleme biçimlerini içkin olarak dayattığını söyleyemeyiz. Tam da bu nedenle endüstriyel, eril ve homofobik spor yapısının karşısına spor dünyası içinde birebir dişil eyleme tarzlarını ve heteroseksizm karşıtı tutumları örgütleyebilmek adına bu alandaki çalışmalara odaklanmak istedik bu sayıda.

Bu amaçla günümüz sporunun ataerkil ve homofobik endüstrisi içerisinde en “profesyonel” oyuncuların dahi oyunsal düzenek içerisinde nasıl çok-cinsiyetleşebildiklerine dair performatik örneklere, spor endüstrisine ve onun burjuvalaşmasına, takımlara, taraftar ve sporcu olmanın toplumsal anlamlarına dair çalışmalara yer vermek istiyoruz 153. sayıda. 

Katkılarınızı 5 Şubat’a kadar editor@kaosgl.org adresine bekliyoruz.