Diyalog - 176

Diyalog - 176 - Kaos GL Dergi

Diyalog - 176

Ocak-Şubat / 2021 | 2983

Etimolojik kökeni Antik Yunanca’ya uzanan ‘diyalog’ kavramının tam Türkçe karşılığı “düşünceyi takip etmek” şeklinde yorumlanabilse de, bugün kullandığımız haliyle iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşması olarak tanımlanmaktadır. Herkesin görsel, işitsel veya dokunum yoluyla pratik yaşamın bir aracı olarak deneyimlediği diyalogun amacı, karşılıklı anlayış ve uyum arayışı olarak tariflenebilir. Hem bir değer, hem de bir olgu olarak dilin böylesine stratejik içerimlere sahip olmasının yanı sıra, uzlaşıyı arzulayan bu amaç karşılıklı bilgi paylaşımına, ortak güvene ve ahenge dayanır.

Birliktelik ve karşılıklı olma halini gerektiren bu eylemin olanakları ve taşıdığı potansiyeller değişen ve dönüşen bir yapıya sahiptir. Toplumdaki güç dengeleri, ahlakçı anlayışın toplumsal izleri veya sosyal güvensizlik hissi kurduğumuz iletişimlerde şüphesiz etkiye sahiptir.

Tüm bunlardan hareketle, aktivizmin içindeki kültürlerarası iletişimi, sosyal politikaların iyileştirilmesi ve kurumlar arası iş birliklerinin geliştirilmesi noktasında inşa edilen sosyal diyalog zemininde LGBTİ+’ların konumlarını, sanat aracılığıyla kurulan diyalogları, günden güne değişen diyalog kurma araç ve yöntemlerimizi, şiddetsiz iletişim teorisi ile aktivizme etkilerini ve queer ilişkilerdeki değişen güç dengeleriyle beraber yeni diyalog zeminlerine olan ihtiyacımızı Kaos GL Dergisi Diyalog dosyası ile birlikte tartışmaya açtık.

Kaos GL Dergi’nin Diyalog dosyasında, Anjelik Kelavgil, Hilal Demir, Hülya Üçpınar, Marsel Tuğkan Gündoğdu, Meryem Güldürdak, Niyaz Uslu, Oğulcan Özgenç, Sezgin İnceel ve umut yazıları ve röportajlarıyla yer aldı. 

Aslı Alpar, Güzide Çoban, Işıl Saykan, İlker Hepkaner, M. Mustafa Onur, Muko Az ve Yıldız Tar ise Güncel Sayfalara katkı sundu.  

Yazılara çizimleriyle Haykunduzbin, The Art of Huan ve Okyanus Çamcı eşlik ederken; 176.Sayımızın kapağında Uğur Altun, umumda ise Baysan Yüksel çalışmalarıyla yer aldı. 

Bu sayıda katkı sunan herkese ve siz okuyucularımıza çok teşekkür ederiz.

Keyifli okumalar, 

Umut Güven 

İçindekiler:

 • 2021 Astroloji Gündemi
 • Korkuluk Kipi
 • Orhan Duru Öykülerinde Gökkuşağı Çocukları
 • Emine Hanım'ın Romanı
 • Olmadı Baştan: RTÜK'ün Gölgesinde Hayal Kurmak
 • 2020'ye Veda: İşte Bu Bizim Hikayemiz!
 • Türkiye'de Trans Uyum Süreci ve Cinsiyet Kimliğine Kısa Bir Bakış
 • LGBTİ+'lar için Daralan Sivil Alan ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Müzakere Alanını Genişletmek[1]
 • İçkin Eleştiriden Diyaloğa: Olanlar - Olmayanlar
 • Bir Şiddetsizin İletişimle Sınavı
 • Bir Diyalog İhtiyacı Üzerine Tartışmalar
 • Lubunca Üzerine Notlar
 • Başka Türlü Bir Diyalog
 • Bozulan Kasetler, Kopan Bantlar ve Bağlanan Hayatlar
 • Haklar, Kültür, İslam, Aktivizm: Arada Olanla Diyalog[1]